Archive for January 15th, 2017

  • צריכה את זה

    צריכה את זה, 15.1.17

    אני חשה שהמדור הזה הפך להיות סולידי ואפילו אלגנטי משהו עכשיו כשאנחנו רשמית בשנת 2017. האם אני סוף סוף מתבגרת? האם תם עידן הדחפים למוצרים של חדי קרן? חייבת להודות שזה דווקא משמח אותי. עכשיו כשאני מחפשת אלטרנטיבות לאסוס בכל הקשור לבגדים ודברים שהם לא הכרחיים לי, עדיקה הפכו למטרה טבעית. תמיד חיבבתי אותם והזמנתי …