Archive for January 25th, 2017

  • בתיק האיפור

    נחתו במשרדי – המהדורה הראשונה לשנת 2017

    אחסוך מכן את הפתיח הרגיל של “הו, אני לא מאמינה כמה הזמן חולף ושאנחנו כבר במהדורה הראשונה לשנה החדשה” ובואו ניגש לעניינים – הזמן קצר והמוצרים הם כמו תמיד, רבים! המוצר הראשון ברשימה הוא כנראה זה שאני הכי משתוקקת להשתמש בו והיחידי שלא פתחתי עדיין כי אני חשה שאם אכניס כל הזמן מוצרים חדשים לרוטציית …