Archive for August 6th, 2017

  • צריכה את זה

    צריכה את זה, 6.8.17

    בואו נודה באמת: המדור הזו הוא התקווה היחידה שלנו לשרוד את שארית אוגוסט ולכן דאגתי לחזק אותו בשוט מרוכז של נחשקות: גלוסייה השיקו פודרה חדשה בתפזורת שזוכה לקידום מאסיבי כמובן אבל גם נראית מעולה, החשש היחידי שלי זה שתהיה קצת כהה עבורי – פרט לכך היא אש! ניתן להזמין כאן. אני משוכנעת לגמרי שזו השרשרת …