Archive for October 22nd, 2017

  • צריכה את זה

    צריכה את זה, 22.10.17

    אחרי שעברתי על הבחירות שלי למדור השבועי, כל שנותר לי הוא לאחל לכן רק בריאות ושתהיו חזקות. כי נראה לי יותר מלגיטימי לבשל מאכלים רק בתנאי שהם בצבעי הקשת, ניתן להזמין כאן. כי זה סט שייסגור לכן את שגרת הטיפוח כמעט במלואה והמחיר הוא באופן יחסי בהחלט משתלם – ניתן להזמין כאן. כי אם כבר …