Archive for November 26th, 2017

  • בתיק האיפור

    ראש בראש: מסקרות חדשות

    אני לא אחת שנמצאת במרדף הבלתי פוסק אחר המסקרה המושלמת. המסקרה האידיאלית שלי היא בולד של קרליין ובגדול אני לא נוהגת להחזיק יותר משתי מסקרות פתוחות בבת אחת, מה שככל הנראה הופך אותי לבלוגרית ביוטי דה לה שמעטה. לכן העובדה שקיבלתי לא אחת אלא שתי מסקרות חדשות, שתיהן עם מידה לא מבוטלת של הייפ מסביבן, …