Archive for April 18th, 2017

  • בתיק האיפור

    קדימה לפח! – מהדורת אביב 2017

    אני מוכרחה לציין שהצלחתי לאחרונה לסיים מוצרים בקצב מעורר התפעלות – לפחות במונחים שלי. יש לי כרגע בשידת הטיפוח כמה וכמה מוצרים שעומדים להסתיים ואפילו בצלליות הצלחתי להגיע לאחרונה לפאן, שזה כבר מכובד בכל קנה מידה. אילו רק הייתי מצליחה לסיים שפתון, אז הייתי מרגישה שהגעתי לפסגת שאיפותיי. נו, לפחות בכל הקשור לסיום מוצרים. Tidal …