Archive for April 29th, 2017

  • בתיק האיפור

    בחירות המערכת – קרם לחות לכל סוגי העור!

    אני מקבלת הרבה בקשות להמלצה למוצר X לסוג עור Y ולכן החלטתי להשיק מדור חדש שבו בכל פעם אבחר מוצר טיפוח ואמליץ על הבחירות שלי לפי סוגי עור ותקציבים. גילוי נאות: לא את כל המוצרים ניסיתי בעצמי, היות ואני לא יכולה לנסות כל מוצר אפשרי בשוק, אבל אני מכירה ה-ר-ב-ה מאוד מוצרים וחשבתי לחלוק את …