Archive for January 4th, 2018

  • #NoFilter

    למה אין לי רשימת יעדים לשנה החדשה?

    נדמה לי שצפיתי וקראתי כל רשימה אפשרית שבה אנשים החליטו להתייחס ל-2018 כדף חלק ולהציב לעצמם מטרות אישיות לשנה החדשה. לא מדובר ברעיון מהפכני אחרי הכל, הטיימינג הסימבולי הזה בשנה נועד לדרבן אותנו לשאוף לגרסה משופרת שלנו בשנה החדשה: לאמץ הרגלים חדשים ובריאים, תוך כדי שאנחנו נפרדים מהרגלים ישנים שמכבידים עלינו – כאשר מילת הקסם …