Archive for January 7th, 2018

  • צריכה את זה

    צריכה את זה, 7.1.18

    המדור הראשון לשנת 2018, אתן כבר יכולות לנחש שצפויה לחימה קשה במיוחד ואתן לא צפויות לצאת מכאן בזול: כי מחלקת הקרמיקה של אנת’רופולוג’י מעוררת בי דחפים מיניים, ניתן להזמין כאן. כי עציץ פסטלי זה דבר מושלם, ניתן להזמין כאן. דיפטיק האכזריים ממשיכים להשיק מהדורות מוגבלות שאני לא יכולה לעמוד בפניהן, ניתן להזמין כאן. כי זה …